כל המידע הנחוץ להשגת אזרחות פולנית ודרכון פולני

דרכון פולני

בעקבות הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי, הדרכון הפולני מהווה הלכה למעשה, דרכון אירופי ההופך את אזרחי פולין לאזרחי האיחוד האירופי. לקבלת דרכון פולני, זכאי כל אדם שהינו אזרח פולין. בהתאם, אדם שאינו בעל אזרחות פולנית או אישור כי הינו זכאי לאזרחות פולנית, אינו זכאי לקבל דרכון פולני.
בעלי דרכון אירופי נהנים מהטבות מפליגות, בתחומים שונים – אזרחי האיחוד האירופי המבקשים ללמוד במוסדות השכלה גבוהה, יידרשו לרוב לשלם 10%-20% משכר הלימוד המקובל ובמדינות מסוימות, יוכלו אף ליהנות מלימודים בלא תשלום (למשל בצרפת או בגרמניה).
כמו כן בעלי דרכון פולני או דרכון אירופאי אחר ייהנו מהטבות נוספות, בעיקר בתחום העבודה (אף שהסכמים שונים בין פולין למדינות האיחוד האירופי קובעים תנאים שונים בתחום זה ביחס לתושבי האיחוד שהינם בעלי אזרחות פולנית) ובתחום המגורים (שהות שאינה קצובה במדינות האיחוד לבעלי דרכון פולני). דרכון פולני שהינו דרכון אירופי, אף מאפשר לאדם הנושא אותו להשקיע בנדל“ן במדינות שונות באיחוד, בהן לא ניתן לרכוש נדל“ן, ללא אזרחות המדינה או אזרחות אירופאית.
יתרונות אלו הופכים את הדרכון האירופי לנחשק ביותר בקרב רבים, אשר לאו דווקא מבקשים לגור בפולין, אלא ליהנות מהזכויות הנגזרות מן הדרכון הפולני ביחס למדינות אירופאיות אחרות.