כל המידע הנחוץ להשגת אזרחות פולנית ודרכון פולני

פולין – סקירה כלכלית

כבר מראשית דרכה לאחר החלפת המשטר הקומוניסטי, התאפיינה כלכלת פולין במאמץ מתמיד לקידום רפורמות כלכליות. מאמץ זה בא לידי ביטוי עוד בתוכנית הרפורמות של בלצ‘רוביץ‘ מתחילת שנות ה – 90, והינו ניכר במדיניותה הכלכלית של פולין עד ליום זה.כיום דומה, כי פולין מבססת את מעמדה בקרב מדינות האיחוד האירופי, והופכת לאחת הכלכלות החזקות מבין המדינות שהצטרפו לאחרונה לאיחוד, אף שנראה כי צעדים בונים להבטחת המשך הצמיחה, השגשוג וההתבססות הכלכלית של המדינה, עודם נחוצים.תחילת דרכה של פולין כמדינת שוק חופשי, לא היתה קלה והמעבר החד מכלכלה הנשלטת בידי המדינה, נתן אותותיו בכלכלה המתגבשת. בראשית שנות ה – 90 סבלה המדינה הפולנית מנסיקת שיעור האינפלציה (שהאמיר לכדי 80% בקירוב), ומשיעורי אבטלה אסטרונומיים, אף שכבר בתקופה שלאחר התנתקותה מהגוש הקומוניסטי חזרה פולין במהרה למסלול הצמיחה, שליווה אותה לכל אורך השנים, עד לימים אלו ממש.במהלך השנים קידמה פולין רפורמות כלכליות נרחבות בתחומים שונים – מהלך הפרטה מתמשך של חברות קטנות ובינוניות שהיו בידי המדינה; ייצוב מחירים; הפחתת אינפלציה וחיזוק מעמדו של המטבע הפולני. בין היתר קידמו ממשלותיה השונות של פולין יוזמות פרטיות (לרבות באמצעות חקיקה) והשקעה בתשתיות תוך שימוש יעיל בכספי תמיכות ממדינות האיחוד, וממשקיעים זרים.ואולם, פולין טרם עומדת בשורה אחת עם שאר מדינות האיחוד המבוססות. חסרונותיה הבולטים ניכרים בסקטור החקלאי, בשיעור התעסוקה ובהליכי המנהל – המתאפיינים לעתים בבירוקרטיה, המעכבת התפתחות מואצת.כך למשל, הסקטור החקלאי משמש מקור תעסוקה של כ – 15% מכח העבודה בפולין, אף שתרומתו של סקטור זה לתוצר המקומי הגולמי, אינו עולה על 5%, ולפיכך, מתאפיין בפרודוקטיביות נמוכה למדי.אשר לאבטלה – זו היתה קרובה לחצות במהלך השנים אף את רף 20 האחוזים (שנת 2003). שיעורי האבטלה בפולין עודם גבוהים, אף שבתחום זה חלה התקדמות משמעותית, כאשר לאחרונה דווח על ירידה ניכרת בשיעור האבטלה, העומד ברבעון השני של שנת 2007 על כ – 12.5% בלבד (לעומת 16% לערך בשנת 2006).נראה אם כן, כי חרף הקשיים הניצבים בפני פולין, סימני ההצלחה ניכרים כבר עתה, ודומה כי פניה של פולין בכיוון צמיחה ושגשוג.פולין נהנית זה שנים מאחוזי צמיחה גבוהים, הנעים סביב 5% בממוצע. אשר לשנת 2007 צפויה כלכלת פולין לצמוח בשיעור של כ – 6.5% לערך. בנוסף, פולין נהנית מאינפלציה נמוכה, ויציבות מחירים יחסית, כתוצאה ממדיניות מוניטרית זהירה. עוד נראה, כי מהלכים לצמצום הבירוקרטיה בתחום הבניה, עשויים להביא לפריחה של תחום זה, הטומן בחובו פוטנציאל אדיר.כמו כן, כחלק ממהלך עידוד ההשקעות הזרות והיוזמות הפרטיות בפולין, הופחת מס החברות מ – 27% ל – 19% בשנה בה הצטרפה פולין איחוד, ומהווה כיום מקור משיכה למשקיעים מרחבי העולם.על רקע נתונים אלו צופים רבים כי כלכלת פולין, תמשיך להוות מקור משיכה להשקעות זרות (כשם שמהוות מדינות שנוספו לאחרונה לאיחוד) אשר יצטרפו ל – 75 מיליארד הדולרים, שעל פי ההערכות זרמו לפולין מראשית שנות ה – 90.