כל המידע הנחוץ להשגת אזרחות פולנית ודרכון פולני

החזרת אזרחות ליהודים שגורשו במרץ 1968

במהלך מרץ 1968 אולצו כ 15,000-20,000 יהודים לעזוב את עבודתם, להחזיר דרכון פולני ולוותר על אזרחות פולנית, במהלך אנטישמי שיזם השלטון הקומוניסטי, בעקבות מחאת סטודנטים שאירעה באותה העת.
בשנים האחרונות ניסו גופים שונים לקדם החלטה של גורמי השלטון בפולין, אשר תאפשר לפליטי מרץ 1968, להשיב את האזרחות הפולנית והדרכון הפולני, עליו נאלתו לוותר בעקבות גזירות השלטונות. ואמנם, כבר בשנת 2006, בעת ביקור בישראל, ציין הנשיא לך קצ‘ינסקי, כי יש לאפשר למגורשי 1968 לקבל אזרחות פולנית. אלא, שהחוק בדבר אזרחות פולנית מקנה לנשיא סמכות להעניק אזרחות פולנית, בעוד שהסמכות לדון בהשבת אזרחות פולנית, נתונה לראשי המחוזות הרלוונטיים בפולין.
ואולם לאחרונה, בעקבות עצומה שיזמו ארגונים יהודיים ולרגל 40 שנה לאירועי מרץ 68, ולאחר שרשויות פולין אישרו כי יש כוונה לאפשר לאלפי היהודים שגורשו לשוב לפולין, המליץ שר הפנים הפולני, על כינון פרוצדורה על ידי ראשי המחוזות להשבת אזרחות פולנית שנשללה מיהודים באופן בלתי חוקי בשנת 1968.
החלטה זו ניתנה לרגל 40 שנים לאירועים, אשר כונו בפי נשיא פולין כמבישים, ואשר השאירו כתם בהיטוריה המודרנית של פולין, לאחר מלחמת העולם השניה. בעקבות ההחלטה, נראה כי מגורשי 1968 יידרשו לפרט בבקשתם לראשי המחוזות את נסיבות גירושם, על מנת שבקשה זו תשמש כהוכחה לאזרחות הפולנית ולאובדנה הבלתי חוקי, בעקבות החלטת השלטון שאילצה אותם להגר. הבקשה תידון על ידי מושלי המחוזות, אשר יהיו מוסמכים להשיב למבקשים את מעמדם כאזרחי פולין. הדברים האחרונים פותחים שער ליהודים שהיגרו מפולין לישראל או לארה“ב באותה שנה, אשר עד עתה נתקלו בקשיים להשיב את האזרחות הפולנית. לפי ההערכות, מספר הזכאים להשיב אזרחות פולנית עומד על כמה אלפים, ומצטרף לאלפים רבים של יהודים אחרים, בעלי שורשים פולניים, הזכאים לקבל אזרחות פולנית מכח החקיקה.